5 nhiệm vụ của Giáo dục thường xuyên

5 nhiệm vụ của Giáo dục thường xuyên

5 nhiệm vụ của Giáo dục thường xuyên

5 nhiệm vụ của Giáo dục thường xuyênẢnh: MH

(GD&TĐ) – Bộ GD & ĐT vừa ban hành văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với Giáo dục thường xuyên (GDTX). Theo đó, năm học mới, GDTX sẽ tập trung vào thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

(GD&TĐ) – Bộ GD & ĐT vừa ban hành văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với Giáo dục thường xuyên (GDTX). Theo đó, năm học mới, GDTX sẽ tập trung vào thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, trong năm học 2013 – 2014, GDTX sẽ tiếp tục triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành; Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập;

Đồng thời, GDTX cần tiếp tục củng cố, phát triển mô hình hoạt động của các cơ sở GDTX; Đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố vững chắc kết quả chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học; Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học.

Bên cạnh những nhiệm vụ cụ thể mang tính đặc thù, GDTX tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ chung của toàn ngành như:

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”; Tiếp tục củng cố mô hình hoạt động của trung tâm GDTX cấp huyện và trung tâm học tập cộng đồng cấp xã theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ;

Mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề hoặc trung cấp chuyên nghiệp, góp phần phân luồng học sinh sau trung học cơ sở;

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên các trung tâm GDTX và xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán để tổ chức bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông và tổ chức các lớp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, sinh viên và người lao động;

Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học;

Đổi mới công tác quản lý, tăng cường nền nếp, kỉ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDTX; Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học.

Bộ GD & ĐT yêu cầu, trên cơ sở của những nội dung hướng dẫn, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, giám đốc sở GD & ĐT xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, có gì vướng mắc, đề nghị các sở GD & ĐT phản ánh về Bộ (qua Vụ GDTX) để kịp thời xử lý.

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều
Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố Thái Bình