KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA TRUNG TÂM GDNN - GDTX THÀNH PHỐ THÁI BÌNH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA TRUNG TÂM GDNN - GDTX THÀNH PHỐ THÁI BÌNH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN VÀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều