KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA TRUNG TÂM GDNN - GDTX THÀNH PHỐ THÁI BÌNH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA TRUNG TÂM GDNN - GDTX THÀNH PHỐ THÁI BÌNH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN VÀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều
Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố Thái Bình