ĐỀ THAM KHẢO - KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, các trường bám sát chương trình-SGK bậc THPT, chủ yếu lớp 12 và đề thi tham khảo của các môn sẽ có trong các bài thi để tổ chức ôn tập cho học sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi này.

1.De_thi_tham_khao_TN_THPT_2020_Ngu_van.pdf

2.De_thi_tham_khao_TN_THPT_2020_Toan_hoc.pdf

3.De_thi_tham_khao_TN_THPT_2020_Vat_li.pdf

4.De_thi_tham_khao_TN_THPT_2020_Hoa_hoc.pdf

5.De_thi_tham_khao_TN_THPT_2020_Sinh_hoc.pdf

6.De_thi_tham_khao_TN_THPT_2020_Lich_su.pdf

7.De_thi_tham_khao_TN_THPT_2020_Dia_li.pdf

9.De_thi_tham_khao_TN_THPT_2020_Tieng_Anh.pdf

Trước đó, Bộ GD-ĐT quyết định năm 2020 sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, mục tiêu chính là xét tốt nghiệp, là căn cứ đánh giá chất lượng dạy học ở bậc phổ thông và có thể để các trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả phục vụ việc tuyển sinh.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều