• ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CÁC ĐỀ KIỂM TRA TỪ NGÀY 13/04/2020 ĐẾN NGÀY 17/04/2020 KHỐI 11
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành phố | 268 lượt tải | 8 file đính kèm
 • ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CÁC ĐỀ KIỂM TRA TỪ NGÀY 13/04/2020 ĐẾN NGÀY 17/04/2020 KHỐI 10
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành phố | 316 lượt tải | 8 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH VÀ MÔN SINH HỌC KHỐI LỚP 10 VÀ KHỐI LỚP 11 - THỨ 6 NGÀY 17/4/202
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành phố | 556 lượt tải | 6 file đính kèm
  ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH VÀ MÔN SINH HỌC KHỐI LỚP 10 VÀ KHỐI LỚP 11 - THỨ 6 NGÀY 17/4/2020Yêu cầu các em tải đề về làm, và nộp về tài khoản Zalo, FaceBook hoặc Gmail của các thầy, cô (Lưu ý các cô không kết bạn với các em, các em vẫn có thể gửi tin ...
 • ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN KHỐI LỚP 10 VÀ KHỐI LỚP 11 - THỨ 5 NGÀY 16/04/2020
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 597 lượt tải | 2 file đính kèm
  ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN KHỐI LỚP 10 VÀ KHỐI LỚP 11 - THỨ 5 NGÀY 16/4/2020Yêu cầu các em tải đề về làm, và nộp về tài khoản Zalo, FaceBook hoặc Gmail của các thầy, cô (Lưu ý các cô không kết bạn với các em, các em vẫn có thể gửi tin nhắn kèm tài liệu ...
 • ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC VÀ MÔN ĐỊA LÍ KHỐI LỚP 10 VÀ KHỐI LỚP 11 - THỨ 4 NGÀY 15/04/2020
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 494 lượt tải | 4 file đính kèm
  ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC VÀ MÔN ĐỊA LÍ KHỐI LỚP 10 VÀ KHỐI LỚP 11 - THỨ 4 NGÀY 15/04/2020Yêu cầu các em tải đề về làm, và nộp về tài khoản Zalo, FaceBook hoặc Gmail của các thầy, cô (Lưu ý các cô không kết bạn với các em, các em vẫn có thể gửi tin ...
 • ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ VÀ MÔN LỊCH SỬ KHỐI LỚP 10 VÀ KHỐI LỚP 11 - THỨ 3 NGÀY 14/04/2020
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 439 lượt tải | 4 file đính kèm
  ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ VÀ MÔN LỊCH SỬ KHỐI LỚP 10 VÀ KHỐI LỚP 11 - THỨ 3 NGÀY 14/04/2020Yêu cầu các em tải đề về làm, và nộp về tài khoản Zalo, FaceBook hoặc Gmail của các thầy, cô (Lưu ý các cô không kết bạn với các em, các em vẫn có thể gửi tin ...
 • ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN KHỐI LỚP 10 VÀ KHỐI LỚP 11 - THỨ 2 NGÀY 13/04/2020
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 657 lượt tải | 2 file đính kèm
  ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN KHỐI LỚP 10 VÀ KHỐI LỚP 11 - THỨ 2 NGÀY 13/04/2020Yêu cầu các em tải đề về làm, và nộp về tài khoản Zalo, FaceBook hoặc Gmail của các thầy, cô (Lưu ý các cô không kết bạn với các em, các em vẫn có thể gửi tin nhắn kèm tài liệu ...
 • ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CÁC ĐỀ KIỂM TRA TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN NGÀY 10/04/2020 KHỐI 11
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 277 lượt tải | 8 file đính kèm
 • ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CÁC ĐỀ KIỂM TRA TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN NGÀY 10/04/2020 KHỐI 10
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 372 lượt tải | 8 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH VÀ MÔN SINH HỌC KHỐI LỚP 10 VÀ KHỐI LỚP 11 - THỨ 6 NGÀY 10/4/202
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 676 lượt tải | 4 file đính kèm
  ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH VÀ MÔN SINH HỌC KHỐI LỚP 10 VÀ KHỐI LỚP 11 - THỨ 6 NGÀY 10/4/2020Yêu cầu các em tải đề về làm, và nộp về tài khoản Zalo, FaceBook hoặc Gmail của các thầy, cô (Lưu ý các cô không kết bạn với các em, các em vẫn có thể gửi tin ...
 • THỜI KHOÁ BIỂU HỌC ONLINE VÀ LỊCH HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH CHO KHỐI 12 - THỰC HIỆN TỪ 13/4/2020
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 763 lượt tải | 2 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN KHỐI LỚP 10 VÀ KHỐI LỚP 11 - THỨ 5 NGÀY 09/4/2020
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 615 lượt tải | 2 file đính kèm
  ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN KHỐI LỚP 10 VÀ KHỐI LỚP 11 - THỨ 5 NGÀY 09/4/2020Yêu cầu các em tải đề về làm, và nộp về tài khoản Zalo, FaceBook hoặc Gmail của các thầy, cô (Lưu ý các cô không kết bạn với các em, các em vẫn có thể gửi tin nhắn kèm tài liệu ...
Tài nguyên