• ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CÁC ĐỀ KIỂM TRA TỪ NGÀY 23/3/2020 ĐẾN NGÀY 27/3/2020 KHỐI 11
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 71 lượt tải | 8 file đính kèm
  ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CÁC ĐỀ KIỂM TRA TỪ NGÀY 23/3/2020 ĐẾN NGÀY 27/3/2020 KHỐI 11Các em tải về so sánh bài làm với đáp án của các thầy cô. Từ đó tự đánh giá, rút kinh nghiệm để bài kiểm tra lần tới các em có thể làm tốt hơn!Mọi thắc mắc các em có thể ...
 • ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CÁC ĐỀ KIỂM TRA TỪ NGÀY 23/3/2020 ĐẾN NGÀY 27/3/2020 KHỐI 10
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 57 lượt tải | 7 file đính kèm
  ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CÁC ĐỀ KIỂM TRA TỪ NGÀY 23/3/2020 ĐẾN NGÀY 28/3/2020 KHỐI 10Các em tải về so sánh bài làm với đáp án của các thầy cô. Từ đó tự đánh giá, rút kinh nghiệm để bài kiểm tra lần tới các em có thể làm tốt hơn!Mọi thắc mắc các em có thể ...
 • ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGOẠI NGỮ KHỐI LỚP 10 VÀ KHỐI LỚP 11 - THỨ 6 NGÀY 27/3/2020
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 204 lượt tải | 3 file đính kèm
  Trên là đề kiểm tra môn NGOẠI NGỮ khối 10 và khối 11 và danh sách số điện thoại các thầy cô của trung tâm.Yêu cầu các em tải đề về làm, và nộp về tài khoản Zalo, FaceBook hoặc Gmail của các thầy, cô (Lưu ý các cô không kết bạn với các em, các em vẫn ...
 • ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH KHỐI 10 VÀ KHỐI 11 - THỨ 6 NGÀY 27/03/2020
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 211 lượt tải | 3 file đính kèm
  Trên là đề kiểm tra môn SINH HỌC khối 10 và khối 11 và danh sách số điện thoại các thầy cô của trung tâm.Yêu cầu các em tải đề về làm, và nộp về tài khoản Zalo, FaceBook hoặc Gmail của các thầy, cô (Lưu ý các cô không kết bạn với các em, các em vẫn ...
 • THỜI KHOÁ BIỂU HỌC ONLINE THỰC HIỆN TỪ 30/3/2020
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 112 lượt tải | 2 file đính kèm
  Với tình hình dịch bệnh phức tạp cùng với việc tiệm cận xu thế chung của tiến bộ nhân loại, việc dạy, học trực tuyến đang là một đòi hỏi cấp bách theo nhận định của các chuyên gia giáo dục. Do đó Thầy trò Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Thái Bình, đã ...
 • ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN KHỐI LỚP 10 VÀ KHỐI LỚP 11 - THỨ 5 NGÀY 26/3/2020
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 301 lượt tải | 2 file đính kèm
  Trên là đề kiểm tra môn NGỮ VĂN khối 10 và khối 11 Yêu cầu các em tải đề về làm, và nộp về tài khoản Zalo, FaceBook hoặc Gmail của các thầy, cô (Lưu ý các cô không kết bạn với các em, các em vẫn có thể gửi tin nhắn kèm tài liệu cho các cô được)Bài ...
 • ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÝ KHỐI LỚP 10 VÀ KHỐI LỚP 11 - THỨ 4 NGÀY 25/3/2020
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 240 lượt tải | 3 file đính kèm
  Trên là đề kiểm tra môn ĐỊA LÝ khối 10 và khối 11 và danh sách số điện thoại các thầy cô của trung tâm.Yêu cầu các em tải đề về làm, và nộp về tài khoản Zalo, FaceBook hoặc Gmail của các thầy, cô (Lưu ý các cô không kết bạn với các em, các em vẫn có ...
 • ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA KHỐI LỚP 10 VÀ KHỐI LỚP 11 - THỨ 4 NGÀY 25/3/2020
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 175 lượt tải | 3 file đính kèm
  Trên là đề kiểm tra môn HÓA HỌC khối 10 và khối 11 và danh sách số điện thoại các thầy cô của trung tâm.Yêu cầu các em tải đề về làm, và nộp về tài khoản Zalo, FaceBook hoặc Gmail của các thầy, cô (Lưu ý các cô không kết bạn với các em, các em vẫn ...
 • ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ KHỐI LỚP 10 VÀ KHỐI LỚP 11 - THỨ 3 NGÀY 24/3/2020
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 228 lượt tải | 2 file đính kèm
  Trên là đề kiểm tra môn LỊCH SỬ khối 10 và khối 11Yêu cầu các em tải đề về làm, và nộp về tài khoản Zalo của thầy cô đã ghi rõ trên mỗi đề (Lưu ý các cô không kết bạn với các em, các em vẫn có thể gửi tin nhắn kèm tài liệu cho các cô được)Bài làm ...
 • ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ KHỐI LỚP 10 VÀ KHỐI LỚP 11 - THỨ 3 NGÀY 24/3/2020
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 204 lượt tải | 2 file đính kèm
  Trên là đề kiểm tra môn VẬT LÝ khối 10 và khối 11Yêu cầu các em tải đề về làm, và nộp về tài khoản Zalo của thầy cô đã ghi rõ trên mỗi đề (Lưu ý các cô không kết bạn với các em, các em vẫn có thể gửi tin nhắn kèm tài liệu cho các cô được)Bài làm ...
 • ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN KHỐI 10 VÀ KHỐI 11 - NGÀY 23/3/2020
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 294 lượt tải | 2 file đính kèm
  Trên là đề kiểm tra môn TOÁN khối 10 và khối 11 Yêu cầu các em tải đề về làm, và nộp về tài khoản Zalo, FaceBook hoặc Gmail của các thầy, cô (Lưu ý các cô không kết bạn với các em, các em vẫn có thể gửi tin nhắn kèm tài liệu cho các cô được)Bài làm ...
 • ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CÁC ĐỀ KIỂM TRA TỪ NGÀY 16/3/2020 ĐẾN NGÀY 20/3/2020 KHỐI 11
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 189 lượt tải | 8 file đính kèm
  ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CÁC ĐỀ KIỂM TRA TỪ NGÀY 16/3/2020 ĐẾN NGÀY 20/3/2020 KHỐI 11Các em tải về so sánh bài làm với đáp án của các thầy cô. Từ đó tự đánh giá, rút kinh nghiệm để bài kiểm tra lần tới các em có thể làm tốt hơn!Mọi thắc mắc các em có thể ...
Tài nguyên
Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố Thái Bình