• giáo án nghề Tin 10 - Win7, OFICE 2010
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 74 lượt tải | 2 file đính kèm
  Đã hoàn thiện bài giảng điện tử cho nghề tin 10
 • GIÁO TRÌNH TIN HỌC OFFICE 2010
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 82 lượt tải | 1 file đính kèm
  GIÁO TRÌNH THAM KHẢO
 • Giáo án Dạy nghề Tin học lớp 8, kèm theo đề cương ôn thi.
  | Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố | 93 lượt tải | 2 file đính kèm
  -Công nghệ thông tin là một lĩnh vực khoa học rộng lớn nghiên cứu các khả năng và các phương pháp thu thập, lưu trữ, truyền và xử lý thông tin một cách tự động dựa trên các phương tiện kỹ thuật ( máy tín điện tử và các thiết bị thông tin khác).-Công ...
Tài nguyên
Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố Thái Bình