Ban lãnh đạo
 • Bùi Thị Mai Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0982331388
  • Email:
   https://www.facebook.com/GiangLinh73157
 • Nguyễn Minh Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0914010911
  • Email:
   nguyenphu3619@gmail.com
 • Phạm Thị Hồng Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0987920279
  • Email:
   hongphuong22088@gmail.com
 • Mai Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0982117086
  • Email:
   thuyquynhphuong@gmail.com