Ban lãnh đạo
 • Phạm Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Email:
   phamha10081976@gmail.com
 • Phạm Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0986823122
  • Email:
   Phamhonglinh6782@gmail.com
 • Ngô Thị Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   01696395385
 • Nguyễn Thị Thao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0904705333
  • Email:
   nano.jsc@gmail.com
 • Hoàng Thị Thu Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   01668823022
  • Email:
   hoangthuthuy304@gmai.com
 • Vũ Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0946613618
  • Email:
   thoavu271281@gmail.com
 • Bùi Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0969067988
  • Email:
   https://www.facebook.com/profile.php?id=100004950944896&ref=br_rs
 • Đặng Văn Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0915865338
  • Email:
   dangvanhung29@gmail.com
 • Lưu Quang Đạo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0967808910
  • Email:
   quangdao61@gmail.com
 • Nguyễn Minh Toán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Email:
   MinhToan.eleven@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0948360333
  • Email:
   hahue309@gmail.com