Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Hằng
Bí thư Phạm Thị Hằng
Ngày tháng năm sinh 04/06/1987
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ Đại học Sư phạm Lý
Thuộc về bộ phận Tổ GDTX
Điện thoại 0918628368
Email https://www.facebook.com/profile.php?id=100001294209440
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều