Ban lãnh đạo
 • Phạm Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0918628368
  • Email:
   https://www.facebook.com/profile.php?id=100001294209440
 • Phạm Đức Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0972181211
  • Email:
   phamlongk41@gmail.com