Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Thu Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Phó bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0916010155
  • Email:
   nguyenlan07091974@gmail.com
 • Đặng Văn Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0915865338
  • Email:
   dangvanhung29@gmail.com
 • Vũ Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0946613618
  • Email:
   thoavu271281@gmail.com