Thông tin chi tiết:
Trần Thị Kim Cúc
Họ và tên Trần Thị Kim Cúc
Ngày tháng năm sinh 13/08/1988
Giới tính Nữ
Chức vụ Cán bộ
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ Đại học Sư phạm Sinh
Thuộc về bộ phận Tổ GDTX
Điện thoại 01245179666
Email tkkimcuc@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều
Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố Thái Bình