Thông tin chi tiết:
Trần Thị Kim Cúc
Cán bộ Trần Thị Kim Cúc
Ngày tháng năm sinh 13/08/1988
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ Đại học Sư phạm Sinh
Thuộc về bộ phận Tổ GDTX
Điện thoại 01245179666
Email tkkimcuc@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều