Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Thu Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Phó bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0916010155
  • Email:
   nguyenlan07091974@gmail.com
 • Phạm Thị Hồng Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc, Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0987920279
  • Email:
   hongphuong22088@gmail.com
 • Lưu Quang Đạo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   CBQL các trường THPT
  • Điện thoại:
   0967808910
  • Email:
   quangdao61@gmail.com